Keresés

Emelt szintű angol

         Iskolánk kiemelt feladatának tekinti a nyelvoktatást, mert az idegen nyelv ismerete rendkívül fontos a pályaválasztás során. A középfokú nyelvvizsga számos végzettséghez elengedhetetlen feltétel, ezért – korunk mindennapi igényéhez igazodva – minden csoportban emelt óraszámban oktatjuk az angol nyelvet.

        Az első és a második osztályban játékosan, mondókák és dalok tanulásán keresztül szerettetjük meg a nyelvtanulást. Célunk, hogy az érdeklődés felkeltésével ösztönözzük tanítványainkat a későbbi tudatos és rendszeres gyakorlásra. A tanévek ideje alatt nagy hangsúlyt fektetünk az angol ünnepek, hagyományok megismertetésére, az élethelyzetekhez igazodó, mindennapos nyelvhasználatra.

       Felsős tanítványainknak angliai tanulmányutat szervezünk lehetőség szerint, megfelelő létszámú jelentkező esetén a beszédkészségük fejlesztésére és az angol történelem és kultúra megismerésére. E-twinning keretében tanulóink az angolt, mint közvetítő nyelvet használva leveleznek külföldi kortárs fiatalokkal, melynek során más országok szokásaival, kultúrájával is megismerkedhetnek. Az ERASMUS+ K2 Stratégiai partnerségek pályázat keretében az intézmény teljes körű iskolai egészségfejlesztés és minőségi testnevelés programjával összhangban valósul meg öt ország (Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Törökország). A nyelvtanulás komolyságát szabadidős programok is színesítik. Hagyományosan visszatérő programunk a Betűző verseny és a Halloween délután.

Rendszeresen lehetőséget adunk a diákoknak tudásuk bizonyítására. Részt veszünk a megrendezésre kerülő kerületi, és országos versenyeken is. 6. osztályos tanulóink házi szóbeli kisvizsgát tesznek, melyre a felkészülés az egész tanévben folyik. A vizsga témakörei megegyeznek az alapfokú nyelvvizsga egyes témaköreivel. 8. osztályos tanulóinkat felkészítjük a Language Cert alapfokú írásbeli nyelvvizsgájára. A próbavizsgán sikeresen megfelelt tanulóinknak javasoljuk a vizsga letételét. A nyelvvizsgára való felkészülés sok tanulónk középiskolai felvételijét segítette a középiskolák nyelvi vagy kéttannyelvű tagozatára való bekerüléshez.

 

Iskolánkban 1- 2. osztályban heti két órában osztály szinten folyik az angol nyelv tanítása. 3. osztálytól nyelvi fejlettségi szint szerinti csoportbontásban tanítunk: egy nyelvi szinten homogén csoportot és vegyes csoportokat állítunk össze.  Második osztály végén az angolt tanító és az osztálytanító javaslata alapján alakítjuk ki a csoportokat. A csoportba sorolás szempontjai: a tanuló anyanyelvi és általános tanulási képességeinek fejlettsége, illetve a gyermek terhelhetősége. Az évfolyamonkénti haladó csoportok száma a tanulói teljesítmények függvényében változhat. A csoportok átjárhatóak. Ha kiderül, hogy egy tanuló mégis jobb képességekkel rendelkezik, mint a csoportba járó több diák, akkor év végén a gyorsabban haladó csoportba kerülhet, ha a szülő kéri, és a szaktanár javasolja.