Keresés

Testnevelés

„ Vigyázz a testedre. Ez az egyetlen hely, ahol élhetsz.”

Jim Rohn

Az iskola hitvallása

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést.

Az egészségfejlesztő program eredményeként erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, csökkenjenek az ártó tényezők. Az iskola befejezésekor a diákok értsék meg, és saját életükben is tudják alkalmazni az elsajátítottakat.

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket; programjainkkal a szülők, a környék lakóinak egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk.

Fogalmak

Egészség: a teljes testi-lelki, szociális jólét állapota (WHO)

Egészségfejlesztés: az a folyamat, mely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák.

Alapelvek, célok

Az egyetemes természetnek, mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt. A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése.

A testi-lelki egészség megőrzése. Az egészségtudatos magatartás kialakítása.

Az egészség-kulturális szint emelésével, az életmód formálásával elősegítse az egészség kialakítását, megtartását, a betegségek megelőzését.

Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. Fontos, hogy harmóniába kerüljünk önmagunkkal és környezetünkkel.

Az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása. Ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével tanítványaink képesek lesznek megelőzni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát.

Az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra, tevékenységre történő aktivizálás. A családi életre nevelés fejlesztése, az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése.

A legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése és elsajátíttatása. Az egészségre káros szokások biológiai − élettani − pszichés összetevőinek megismertetése.

 

Mindennapi testnevelés az 1-8. évfolyamon, délutáni sportprogramok, uszodai programok, DSE programok.